eCMJDA | WeCASG 2020

Your cart

1° e-Congreso Mundial de Juegos y Deportes  Alternativos

1st World e-Congress of Alternative Games & Sports

PROGRAMA | SCHEDULE

Hora Argentina (GMT -3) | Argentina Time (GMT -3)

Hora actual (local time) en
Buenos Aires, Argentina
 / GMT -3